CZ: Všeobecné obchodné podmienky, postup

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A POSTUP

 1. Rezervácia
 2. Potvrdenie rezervácie – zaplatenie zálohy
 3. Zrušenie rezervácie
 4. Prevzatie bytu
 5. Spôsoby platby
 6. Odovzdanie bytu
 7. Predĺženie pobytu
 8. Check-in, Check-out (ubytovanie, odubytovanie)
 9. Doba ubytovania
 10. Čo je v cene
 11. Príplatky
 12. Ostatné podmienky

 

1. Rezervácia

Rezerváciou sa rozumie zarezerovanie apartmánu  na určitý čas, teda odo dňa ubytovania až do dňa odubytovania.  Rezerváciou hosť prehlasuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti. Rezerváciu je možné urobiť nasledovnými spôsobmi:
Cez webstránku – formulár
Osobne – tlačivo
Telefonicky – a následným potvrdením prostredníctvom emailu

2. Potvrdenie rezervácie – garancia platobnou kartou alebo zaplatenie zálohy

Pri rezervácii použite platobnú kartu ako zábezpeku. Platíte až na mieste ubytovania. Pokiaľ nechcete použiť platobnú kartu, je nutné zaplatenie 20 % z celkovej rezervovanej sumy – počas tejto zarezervovanej a zálohou zaplatenej sumy si nebude môcť apartmán zarezervovať nikto iný. Záloha je nevratná. Číslo účtu a Variabilný symbol oznámi hosťovi náš delegát prostredníctvom emailu.

3. Zrušenie rezervácie

Zrušenie rezervácie je možné, zaplatená záloha vo výške 20 % je nevratná
Zrušenie rezervácie v posledný deň pred rezervovaným termínom nástupu – účtujeme 100 % sumy za obdobie rezervácie.
V prípade zrušenia už začatého pobytu nemá ubytovaný nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady za neodbývaný čas.

4. Prevzatie bytu

Hosť si prevezme apartmán v 1. deň ubytovania
Hosť garantuje prípadné škody svojou platobnou kartou. Pokiaľ nepoužije kartu, hosť zaplatí depozit 100 EUR ako záruku za prípadné náhodné či úmyselné škody.  Depozit sa v plnej výške 100 EUR vráti hosťovi pri odubytovaní.
Pokiaľ hosť platil zálohu 20%, zaplatí zvyšných 80 % do celej sumy za vopred rezervovanú dobu pobytu pri ubytovaní (check-in).  Ak si apartmán predtým nerezervoval alebo nezplatil 20 % zálohu, zaplatí celú sumu pri preberaní apartmánu. Pri platbe v hotovosti hosť dostane doklad o zaplatení za ubytovanie a účtovný doklad – faktúru.

5. Spôsoby platby

Prevodom na účet
Vkladom na účet
V hotovosti
Platobnou kartou (pripravuje sa)

6. Odovzdanie apartmánu

Pri odubytovaní apartmán prekontrolujeme a ak je všetko v poriadku, vrátime hosťovi depozit 100 EUR, ktorý zložil pri ubytovávaní.

7. Predĺženie pobytu

Pobyt si hosť môže predĺžiť, stačí, ak doplatí sumu za obdobie, ktoré si praje, pokiaľ však nie je byt už rezervovaný niekým iným. V tom prípade nájdeme iné riešenie.

8. Check-in, Check-out (ubytovanie, odubytovanie)

 • Check-in:
 • 5:00 7:00 – 20:00 23:00 ,  ! (pri Check-in v časoch 5:00 – 7:00  a  21:00 – 23:00  účtujeme poplatok 15 € = “Check-in EXTRA”)
 • Check-out:
 • 7:00 – 12:00,   !  (pri Check-oute v čase po 12:00 účtujeme poplatok = 10 € / za každú začatú hodinu = “Check-out EXTRA”)

9. Doba ubytovania

Doba ubytovania je od 1 noci neobmedzene. Cenník ubytovania nájdete pri každom apartmáne pri rezervačnom formulári.

10. Čo je v cene

Raňajky pre 2 osoby
V cene ubytovania je všetko zariadenie a vybavenie apartmánu
Posteľná bielizeň, kuchynské utierky, ručníky alebo uteráky
Internetové pripojnie (podľa bytu)
Káva, čaj, cukor, soľ
Upratanie po odubytovaní
Spotreba energií a médií
Deti do 6 rokov zdarma (max. 2)

11. Príplatky

3. a ďalšia osoba v apartmáne – 50 % z ceny/deň
Upratovanie – 10 EUR/deň (nad 30 nocí 1x týždenne v cene)
Pranie a žehlene apartmánového prádla – 10 EUR/deň (nad 30 nocí 1x týždenne v cene)
Domácie zviera – podľa cenníka apartmánu

12. Ostatné podmienky

V apartmáne  je nutné dodržiavať nočný kľud od 22:00 hodiny
V apartmánoch je zakázané fajčiť. Fajčiť je možné len na balkónoch a vonkajších priestoroch budovy, za predpokladu dodržiavania poriadku.
Domáce zvieratá sú povolené len za predpokladu oznámenia vopred pri rezervácii a zaplatení poplatku
Vyhradzujeme si právo vstupu do apartmánu za účelom upratania, doplnenia zásob a iných nutných úkonov.
Cena zahŕňa pobyt pre 1-2 osoby, každá ďalšia osoba je za príplatok, okrem detí do 6 rokov (max. 2 deti zdarma). Počet ubytovaných ľudí nám musí byť vopred oznámený pri rezervácii, prípadné zmeny musia byť nami schválené pre kapacitné možnosti daného apartmánu a bytu.
Ubytovaní hostia majú v cene všetky energie a médiá ako vodu, plyn, elektrickú energiu, internet, televíziu. Ich spotrebu by mali ubytovaní hostia využívať adekvátne k potrebám a neplytvať s nimi. Pri každom odchode z apartmánu a bytu je nutné vypnúť elektrické spotrebiče, vodu a plynové zariadenia.

City Phone, Email 
BRATISLAVA +421 911 949 995
bratislava@fukasapartments.com
NITRA +421 948 070 989
nitra@fukasapartments.com

For companies

FUKAS Apartments is a suitable partner for companies that use short-term or long-term accommodation. This may be accommodation for businessmen, managers, employees etc… For different categories of “business clients” we have different types of apartments – by the size, standard, location.
We often accommodate business owners or managers or employees. We satisfy many your requests and needs in relation to accommodation.
For you as a “business client” we have special conditions


...read more>

Where in Bratislava?

Apartments filter

City

Capacity

Room type (beds)